Frana Galovića 1c, Reka 48000 Koprivnica, Hrvatska
+385 91 183 90 18

Usluge

USLUGA OGLAŠAVANJA

Omogućava vlasnicima oglasiti prodaju dijela ili potpunog vlasništva nad tvrtkom na specijaliziranoj platformi za prodaju poduzeća. Oglašavanjem na platformi omogućava se ulagateljima da pronađu ciljana poduzeća koja žele kupiti, a prodavateljima da pronađu kupca ili financijskog investitora na jednom mjestu.

Usluga oglašavanja uključuje:

       1. Kreiranje liste potencijalnih kupaca i priprema transakcijskih materijala

 • Lista mogućih kupaca– naš tim stručnjaka će napraviti listu mogućih strateških i/ili financijskih investitora. Strateški investitori su u pravilu kompanije koje se bave istim, sličnim ili komplementarnim poslom, dok su financijski investitori u ovom slučaju najčešće private equity fondovi. Uz ranije navedene listu kupaca će sačinjavati i sve registrirane osobe koje su dale iskaz interesa za kupovinu poduzeća unutar našeg sustava.
 • Inicijalne informacije– naš tim stručnjaka će izraditi kratki dokument s osnovnim podacima o predmetu transakcije. Svrha dokumenta je poslati inicijalni informacije potencijalnim investitorima o namjeri prodaje tvrtke i predmetu transakcije, ne otkrivajući povjerljive ili osjetljive podatke.
 • Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka– standardna je praksa da zainteresirani kupac potpiše ugovor koji će ga obvezati na čuvanje i neotkrivanje bilo kakvih podataka i informacija dobivenih u procesu prodaje.
 • Informacijski memorandum– naš tim stručnjaka će izraditi dokument s detaljnim opisom predmeta transakcije u kojem će biti sadržane informacije o proizvodima i uslugama, tržištu, kupcima, dobavljačima, povijesnim financijskim izvješćima itd. Potencijalni kupci bi na temelju sadržaja informacijskog memoranduma trebali biti u stanju donijeti odluku hoće li dostaviti ponudu i sudjelovati u procesu licitacije poduzeća. U informacijski memorandum će se uključiti i problematična područja identificirana tijekom internog due diligencea jer transparentnost doprinosi smanjenju percipiranog rizika od strane potencijalnog kupca. Nedostatak transparentnosti znači manje povjerenja na strani kupca što će se reflektirati na cijeni koju je kupac spreman ponuditi prodavatelju.

 

        2. Komunikacija s potencijalnim kupcima

 • Inicijalni kontakt– naš tim stručnjaka će uspostaviti inicijalni kontakt s mogućim kupcima kojima će se (ne otkrivajući ime tvrtke ukoliko to prodavatelj zahtjeva) opisati predmet prodaje (npr. geograska regija, industrija, prihodi). U slučaju zainteresiranosti za dobivanje dodatnih informacija, potencijalnom kupcu će se dostaviti Informacijski memorandum i ugovor o čuvanju povjerljivih podataka.
 • Slanje informacijskog memoranduma– Nakon incijalnih informacija dobivenih incijalnim informacijama, kupcima zainteresiranim za daljnji tijek procesa prodaje će se dostaviti informacijski memorandum (nakon što zaprimimo potpisani ugovor o čuvanju povjerljivih podataka). Nakon evaluacije memoranduma, zainteresirani kupci imati će mogućnost zajedno s prodavateljem imati mogućnost da naprave due diligence.
 • Obvezujuće ponude- Od trenutka slanja informacijskog memoranduma naš tim stručnjaka će biti na raspolaganju zainteresiranim kupcima u smislu odgovaranja na dodatna pitanja i slanje dodatne dokumentacije. Na temelju dobivenih podataka i informacija kupci će biti zamoljeni da sudjeluju u procesu aukcije poduzeća sa svojim ponudama.

 

         3. Aukcije

 • Aukcija- U slučaju više zainteresiranih strana za kupovinu poduzeća pokreće se Aukcija. Aukcija je prodaja poduzeća putem ograničenog nadmetanja za isključivo registrirane korisnike, gdje je kupac onaj tko ponudi najvišu cijenu. Učesnik aukcije je fizička ili pravna osoba koja je u roku određenom u Pozivu za aukciju uplatila depozit na račun BURZE PODUZEĆA. Svi učesnici aukcije dužni su se registrirati na portalu prije izdavanja ponude i početka aukcije. Svaki učesnik aukcije dobiva na mail detaljne upute prije pokretanja same aukcije.

 

 

USLUGA DUE DILIGENCE

U sklopu due diligencea bi pored detaljne financijske analize trebali identificirati moguće probleme i rizike poput nenaplativosti potraživanja, konkurentnosti i fer procjene vrijednosti zaliha, mogućeg umanjenja vrijednosti fiksne imovine, mogućih poreznih obveza zbog prikaza izdataka kao troškova umjesto njihova kapitaliziranja ili bilo kojeg drugog razloga, stanje neproknjiženih obveza, potencijalnog nastanka obveza na temelju danih garancija, planiranog ili obavljenog restrukturiranja itd.

Usluga Due diligence uključuje:

 • Dokumentacija– naš tim stručnjaka će asistirati prodavatelju u prikupljanju pravne, tehničke, komercijalne i financijske dokumentacije koja će se zainteresiranim kupcima staviti na raspolaganje.
 • Koordinacija– naš tim stručnjaka će organizirati termine i koordinirati proces provođenja due diligencea vezan uz podatke u posebnim prostorijama. U slučaju potrebe, organizirati ćemo posjete proizvodnim, prodajnim, skladišnim i drugim objektima ili lokacijama u sklopu provedbe due diligencea.
 • Sastanci s menadžmentom– U sklopu provedbe due diligencea, menadžment se treba pripremiti za sastanke sa zainteresiranim kupcima na kojima će u prvom dijelu kroz kratku prezentaciju dati svoje viđenje postojećeg poslovanja i daljnjeg razvoja tvrtke, a u drugom odgovorati na usmena pitanja investitora i njihovih savjetnika.
 • Valuacija– ekonomski i pravni stručnjaci će napraviti valuaciju predmeta transakcije. Svrha valuacije je kreirati realna očekivanja prodavatelja u smislu mogućeg raspona cijene.
 • Nacrt kupoprodajnog ugovora– Po završetku due diligencea zainteresiranim kupcima će se dostaviti prijedlog kupoprodajnog ugovora.

 

 Pravno obvezujući odnos između prodavatelja i kupca s najvišom ponudom nastaje potpisom kupoprodajnog ugovora. Preuzimanje tvrtke podrazumijeva da će kupac od vlasnika tvrtke kupiti dionice odnosno vlasničke udjele. Preuzimanjem dionica kupac je postao vlasnikom pravne osobe i stekao imovinu tvrtke ali i sve njene postojeće i potencijalne obveze i dugove. S tvrtkom su preuzeti i njeni ugovori s pripadajućim pravima i obvezama koji iz njih proizlaze.