Tina Ujevića 20, 48000 Koprivnica, Hrvatska
+385 91 183 90 18

Usluge

 1. Prije početka procesa prodaje
 • Menadžment- pod pretpostavkom da tvrtka ima profesionalni menadžment (odvojene funkcija vlasništva i upravljanja nad tvrtkom) bitno je upoznati menadžment s odlukom vlasnika o prodaji. Obzirom da bi pozicija, status ili uvjeti pod kojima menadžment radi mogli biti promijenjeni dolaskom novog vlasnika, bitno je uspostaviti poticajne mehanizme koji će menadžment učiniti maksimalno spremnim na suradnju u procesu prodaje.
 • Valuacija– ekonomski i pravni stručnjaci će napraviti valuaciju predmeta transakcije. Svrha valuacije je kreirati realna očekivanja prodavatelja u smislu mogućeg raspona cijene.
 1. Priprema transakcije
 • Sastavljanje tima- podrazumijeva okupljanje tima u kojem će uz naše ekonomske stručnjake i pravnog savjetnika specijaliziranog za transakcije spajanja i preuzimanja biti netko tko dobro poznaje način na koji su kreirana financijska izvješća predmeta transakcije (npr. računovođa ili revizor. Dakako, uz savjetnike, sastavni dio tima je i menadžment tvrtke odnosno osobe određene od strane vlasnika i/li menadžmenta.
 • Strukturiranje transakcije– naši stručnjaci će prodavateljima predložiti strukturu transakcije koja podrazumijeva jasnu identifikaciju predmeta transakcije i načina na koji bi se ona trebala kompletirati (npr. da li se preuzima vlasnička glavnica ili imovina, da li je predmet transakcije biznis ili i pripadajuće nekretnine itd.) vodeći računa o optimizaciji poreznih i drugih ekonomskih učinaka transakcije na prodavatelja te uzimajući u obzir pravna ili druga ograničenja koja utječu na strukturu transakcije.
 • Due diligence– naši stručnjaci će zajedno s ostatkom transakcijskog tima provesti kratki interni due diligence kako bi se u ranoj fazi detektiralo potencijalno problematična područja te na taj način izbjegla iznenađenja u zadnji čas i po mogućnosti otklonilo neke nedostatke odnosno pronašla adekvatna rješenja za eventualno problematične stavke proizašle iz due diligencea.
 1. Kreiranje liste potencijalnih kupaca i priprema transakcijskih materijala
 • Lista mogućih kupaca– naš tim stručnjaka će napraviti listu mogućih strateških i/ili financijskih investitora. Strateški investitori su u pravilu kompanije koje se bave istim, sličnim ili komplementarnim poslom, dok su financijski investitori u ovom slučaju najčešće private equity fondovi. Uz ranije navedene listu kupaca će sačinjavati i sve registrirane osobe koje su dale iskaz interesa za kupovinu poduzeća unutar našeg sustava.
 • Inicijalne informacije– naš tim stručnjaka će izraditi kratki dokument s osnovnim podacima o predmetu transakcije. Svrha dokumenta je poslati inicijalni informacije potencijalnim investitorima o namjeri prodaje tvrtke i predmetu transakcije, ne otkrivajući povjerljive ili osjetljive podatke.
 • Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka– standardna je praksa da zainteresirani kupac potpiše ugovor koji će ga obvezati na čuvanje i neotkrivanje bilo kakvih podataka i informacija dobivenih u procesu prodaje.
 • Informacijski memorandum– naš tim stručnjaka će izraditi dokument s detaljnim opisom predmeta transakcije u kojem će biti sadržane informacije o proizvodima i uslugama, tržištu, kupcima, dobavljačima, povijesnim i procijiranim financijskim izvješćima itd. Potencijalni kupci bi na temelju sadržaja informacijskog memoranduma trebali biti u stanju donijeti odluku hoće li dostaviti ponudu i sudjelovati u procesu licitacije poduzeća. U informacijski memorandum će se uključiti i problematična područja identificirana tijekom internog due diligencea jer transparentnost doprinosi smanjenju percipiranog rizika od strane potencijalnog kupca. Nedostatak transparentnosti znači manje povjerenja na strani kupca što će se reflektirati na cijeni koju je kupac spreman ponuditi prodavatelju.

Lista mogućih kupaca, Inicijalne informacije, Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka & Informacijski memorandum 

 1. Komunikacija s potencijalnim kupcima
 • Inicijalni kontakt– naš tim stručnjaka će uspostaviti inicijalni kontakt s mogućim kupcima kojima će se na šturi način (ne otkrivajući ime tvrtke ukoliko to prodavatelj zahtjeva) opisati predmet prodaje (npr. geograska regija, industrija, prihodi u rasponu od 10 – 20). U slučaju zainteresiranosti za dobivanje dodatnih informacija, potencijalnom kupcu će se dostaviti teaser i ugovor o čuvanju povjerljivih podataka.
 • Slanje informacijskog memoranduma– Nakon incijalnih informacija dobivenih u teaseru, kupcima zainteresiranim za daljnji tijek procesa prodaje će se dostaviti informacijski memorandum (nakon što zaprimimo potpisani ugovor o čuvanju povjerljivih podataka).

Nakon evaluacije memoranduma, zainteresirani kupci imati će mogućnost zajedno s prodavateljem imati mogućnost da naprave due diligence.

 1. Due diligence
 • Due diligence dokumentacija– naš tim stručnjaka će asistirati prodavatelju u prikupljanju pravne, tehničke, komercijalne i financijske dokumentacije koja će se zainteresiranim kupcima staviti na raspolaganje.
 • Koordinacija– naš tim stručnjaka će organizirati termine i koordinirati proces provođenja due diligencea vezan uz podatke u posebnim prostorijama. U slučaju potrebe, organizirati ćemo posjete proizvodnim, prodajnim, skladišnim i drugim objektima ili lokacijama u sklopu provedbe due diligencea.
 • Sastanci s menadžmentom– U sklopu provedbe due diligencea, menadžment se treba pripremiti za sastanke sa zainteresiranim kupcima na kojima će u prvom dijelu kroz kratku prezentaciju dati svoje viđenje postojećeg poslovanja i daljnjeg razvoja tvrtke, a u drugom odgovorati na usmena pitanja investitora i njihovih savjetnika.
 • Nacrt kupoprodajnog ugovora– Po završetku due diligencea zainteresiranim kupcima će se dostaviti prijedlog kupoprodajnog ugovora.
 1. Obvezujuće ponude
 • Obvezujuće ponude- Od trenutka slanja informacijskog memoranduma naš tim stručnjaka će biti na raspolaganju zainteresiranim kupcima u smislu odgovaranja na dodatna pitanja i slanje dodatne dokumentacije. Na temelju dobivenih podataka i informacija kupci će biti zamoljeni da sudjeluju u procesu licitacije poduzeća sa svojim ponudama.
 1. Zaključenje transakcije

Pravno obvezujući odnos između prodavatelja i kupca s najvišom ponudom nastaje potpisom kupoprodajnog ugovora. Preuzimanje tvrtke podrazumijeva da će kupac od vlasnika tvrtke kupiti dionice odnosno vlasničke udjele. Preuzimanjem dionica kupac je postao vlasnikom pravne osobe i stekao imovinu tvrtke ali i sve njene postojeće i potencijalne obveze i dugove. S tvrtkom su preuzeti i njeni ugovori s pripadajućim pravima i obvezama koji iz njih proizlaze.